کی گفته من بی کس و کارم
کی گفته من بابا ندارم
بابای من قشنگترین بابای دنیاست
حتی اگه تو آسموناست
کی گفته من بی کس و کارم
کی گفته من بابا ندارم
بابای من تو کل دنیا بهترینه
از روی نی منو میبینه
یه شب میاد کنج خرابه
پای درد و دلم میشینه
کی گفته من بی کس و کارم
کی گفته من بابا ندارم
نوشته شده توسط   | لینک ثابت |